Ifuatayo ni orordha ya shule za sekondari zenye kidato cha tano na sita mkoani Arusha

Na School Name District Comb  
1. Arusha (Day) Secondary School  Arusha CBD ECA EGM HGE
2. Engutoto Monduli HGL HKL
3. Florian Secondary School Karatu CBA CBG
4. Ganako Secondary School Karatu HGK HGL
5. Ilboru Secondary School Arusha HGL PCB PCM
6. Karatu Secondary School Karatu CBA CBG EGM HGE HKL PCB PCM
7. Kisimiri Secondary School Meru HKL PCM
8. Longido Secondary School Longido CBG CBN HGE HGK HKL PCB
9. Maji Ya Chai Secondary School Meru HGL HKL
10. Makiba Secondary School Meru CBG HGL
11. Mringa Secondary School Arusha ECA EGM